9 maart woensdag Verkiezingsfestival


Woensdag 9 maart 2022 organiseert Cultureel Centrum de Rank een Verkiezingsfestival.
Historicus Herman Pleij opent de avond met de vraag: Van wie is Soest eigenlijk.
Daarna zullen een aantal Soesters hun mening geven over zaken die in Soest spelen.
Onderwerpen die deze avond aan bod komen zijn o.a.:
     verkeer en veilgheid
     ondernemen 
     onderwijs
     samenleving
     nauur en milieu
Daarna kunt u met Soester politici van gedachtenwisselen over wat hun standpunt is omtrent deze onderwerpen.
Aanvang:  19.30 uur 
Toegang: vrij.