17 juni Art Connection

Vrijdag 17 juni The Art Connection
Dit is een muziekevent georganiseerd door de programma commissie van de Rank in samenwerking met de muziek docenten van de middelbare scholen, het Griftland College en Het Baarnsch Lyceum. Het is de bedoeling om dmv muziek en dans de beide scholen in de Rank te “connecten”.
Tijdens deze dag zullen ongeveer 60 leerlingen, vier verschillend workshops gaan volgen.
Een workshop door Jannuel van ritmo entertainment, een workshop band lab/splice sounds door Riëndy, een workshop African dance door Vain van Dox en een workshop spoken word en hip hop door Rik.
Rond 17.00 uur zal er een presentatie van de workshops zijn voor medeleerlingen, familie en vrienden in de Rank zaal.
Maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom en de toegang is gratis