12 april Lezing Soester Eng

Landschapsarchitect dr. ir. Paul Roncken (foto Christiaan Krouwels), werkzaam als provinciaal bouwmeester van Utrecht, houdt op woensdagavond 12 april 2023 de dertiende jaarlijkse Soester Englezing. Hij zal ingaan op een aantal toekomstscenario's voor de Soester Eng.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.